e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma Alkohol tester
e-shop zdarma Audio / Alalrmy
e-shop zdarma Baterie / Nabíječky
e-shop zdarma Blinkry
e-shop zdarma Brzdové destičky
e-shop zdarma Brzdové kotouče
e-shop zdarma Čelní plexiskla
e-shop zdarma Filtry vzduch / benzín
e-shop zdarma Klíče
e-shop zdarma Koncová světla
e-shop zdarma Konzola kapotáže
e-shop zdarma Kryt motoru
e-shop zdarma Kryt řetězu
e-shop zdarma Kryt sedla
e-shop zdarma Moto přilby /brýle
e-shop zdarma Motocyklové kapotáže
e-shop zdarma Motocyklové pneu
e-shop zdarma Páčky spojka/brzda
e-shop zdarma Přístrojovky /budíky
e-shop zdarma Ráfky
e-shop zdarma Řazení / páky
e-shop zdarma Řídítka / Gripy ...
e-shop zdarma Stupačky
e-shop zdarma Světlomety
e-shop zdarma Víčka nádrže
e-shop zdarma Zadní blatníky
e-shop zdarma Zádová opěrka
e-shop zdarma Zámky / Řetězy
e-shop zdarma Zrcátka
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

 

Obchodní podmínky pro maloobchodní zákazníky

 

Objednávky

1. Veškeré objednávky podané u idhmoto.cz firmy iDealHere Moto jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. V okamžiku potvrzení objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Odběratel/kupující a dodavatel prohlašují a výslovně souhlasí s tím, že smlouva na dodání zboží v rozsahu a způsobem stanoveným v objednávce je mezi Odběratelem/kupujícím a dodavatelem uzavřena potvrzením objednávky ze strany odběratele/kupujícího. Odběratel/kupující se zavazuje zaslané zboží na základě potvrzené objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy, převzít a zaplatit kupní cenu.

3. U vybraného zboží můžeme požadovat zaplacení zálohy předem na účet (event. složení zálohy v hotovosti na našem kamenném obchodě). Jedná se hlavně o zboží s dodací lhůtou na objednávkku, které není běžně skladem ani u dovozce a vozí se na přání zákazníka.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem/kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele/kupujícího, zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetového obchodu iDHMoto.cz, odběratel/kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o odběrateli/kupujícím a o jeho nákupech.

8.Objednávky přijímáme prostřednictvím e-mailu nebo objednávkového formuláře. Jakékoliv informace vám rádi poskytneme na mobilním telefonu + 420 731 505 988.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta je u produktů cca. 20 - 31 pracovních dnů.

Pokud by se ve výjimečných situací měla dodací lhůta změnit, budeme vás informovat e-mailem, nebo telefonicky.

 

Přeprava zboží a osobní odběry pro české zákazníky

Pro doručení vaší zásilky si můžete vybrat: Spedici In Time - cena zásilky 80 Kč. Prosím nezapomínejte, že spedice zaváží zboží během dne od 8 do cca 18 hod. Pokud v tuto dobu nebýváte doma, nechte si zaslat zásilku do zaměstnání.

Osobní odběr : Objednávky lze také vyzvednout na adrese iDealHere Moto, ul.Teslova 2, Ostrava  702 00.

 

Přeprava zboží pro slovenské zákazníky

Doručení zboží na Slovensko probíhá prostřednictvím spedice In Time. Prosím nezapomínejte, že spedice zaváží zboží během dne od 8 do cca 18 hod. Pokud v tuto dobu nebýváte doma, nechte si zaslat zásilku do zaměstnání. Cena zásilky do 50 kg je 210 Kč. Upřesnění počtu balíků dle vaší objednávky vám přijde nejpozději do 24 hod. po vaší objednávce na e-mail nebo vám ji sdělíme předem na základě vaší e-mailové poptávky.Při platbě bankovním převodem počkejte proto prosím na informaci od našeho pracovníka.

Osobní odběr : Objednávky lze také vyzvednout na adrese iDealHere Moto, ul.Teslova 2, Ostrava  702 00.

 

Platební podmínky pro české zákazníky

Platba zboží probíhá buď převodem z bankovního účtu - číslo účtu IDHMoto : 2900263112 / 2010, vedený u FIO, a.s.  nebo na dobírku. Cena dobírky je 60,-Kč.

 

Platební podmínky pro slovenské zákazníky

Zboží můžete zaplatit:

- bankovním převodem v Kč/Euro. Při bankovním převodu pozor na bankovní poplatky, je potřeba zadat, že bankovní poplatky platíte vy, aby na náš účet přišla celá částka dle objednávky (v kolonce poplatky zadáte "OUR"). Pokud platíte bankovním převodem doporučujeme využívat převod ze slovenské ČSOB na náš účet u české FIO, kde jsou příznivé poplatky za převod peněz. Číslo účtu IDHMoto : 2900263112 / 2010, vedený u FIO, a.s. 

- na dobírku. Cena dobírky je 80 Kč.

 

Záruční lhůta

Na prodávané produkty je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí vámi zakoupeného zboží. Nezapomeňte si prosím uchovat kromě faktury i dodací list. Pokud je zboží v opravně, prodlužuje se vám automaticky o tuto dobu záruční lhůta.

 

Nepřevzetí zboží ze strany odběratele/kupujícího

V případě, že po potvrzení objednávky na dodání zboží, resp. po uzavření smlouvy na dodání zboží a jeho zaslání na adresu odběratele/kupujícího, dojde ze  strany odběratele/kupujícího bezdůvodně k porušení jeho povinnosti převzít zboží a zaplatit kupní cenu, resp. dojde ze strany odběratele/kupujícího bezdůvodně k nepřevzetí zboží odběratelem/kupujícím či jeho bezdůvodnému nevyzvednutí odběratelem/kupujícím, zavazuje se odběratel/kupující uhradit prodávajícímu/dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na dodání zboží, tedy 100 Kč při zaslání zboží spediční službou In Time, a to vše bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele č. 2900263112 / 2010, vedený u FIO, a.s. do pěti pracovních dní od porušení povinnosti odběratele/kupujícího zboží převzít a zaplatit. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok dodavatele na náhradu vzniklé škody. Veškeré takto vzniklé závazky budou ze strany dodavatele/prodávajícího vymáhány.

 

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

Odběratel/kupující má právo odstoupit od objednávky (kupní smlouvy) kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.).

Peníze za vrácené zboží včetně případného poštovného budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá

Zboží zasílejte výhradně na adresu:

iDealHere Moto, ul.Nová Ves 448, Frýdlant nad Ostravicí  739 11Zboží nezasílejte na dobírku!

Obchod Dealhere.eshop-zdarma.cz si vyhrazuje právo v případě vrácení zboží ve výše popsaném případě snížit vrácenou částku o veškeré náklady spojené s vrácením zboží (balné, poštovné, manipulační poplatky). Zpravidla se jedná o 100,-Kč za položku nebo 200,-Kč za kompletní vrácenou objednávku.  Vynaložené náklady spojené s vrácením zboží budou provedeny zápočtem, tedy budou odečteny od ceny zboží. Peníze vám budou zaslány bankovním převodem na vámi uvedený bankovní účet nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání peněz poštovní poukázkou účtujeme navíc 35 Kč za složenku (viz. sazebník České Pošty). Peníze vám budou zaslány nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Přesáhne-li smluvní pokuta cenu vráceného zboží, je odběratel/kupující povinen tento nedoplatek uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele č. 2900263112 / 2010, vedený u FIO, a.s., do pěti pracovních dnů od výzvy našeho pracovníka. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok dodavatele na náhradu vzniklé škody. Veškeré takto vzniklé závazky budou ze strany dodavatele/prodávajícího vymáhány.

 

Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Prodávající odpovídá odběrateli/kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí odběratelem/kupujícím ve shodě s kupní smlouvu, zejména že je bez vad.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má odběratel/kupující nárok na zjednání nápravy.

Takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou – není-li takový postup možný, může odběratel/kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud odběratel/kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V případě, že odběratel/kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky odběratele/kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

 

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

 

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu Dealhere.eshop-zdarma.cz, firma iDealHere Moto prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

 

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

 23590 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!